خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویت‌فاروز (دهکده‌ای در فاردینگ شرقی)

ویت‌فاروز (دهکده‌ای در فاردینگ شرقی)

دهکده یا شهر کوچکی که در امتداد جاده‌ی شرق، جاده‌ای که از شایر می‌گذشت، تقریباً بین فراگ‌مورتون (در ده مایلی غرب) و پل برندی‌واین (منطقه‌ای مشابه در شرق) قرار داشت. ویت‌فاروز، در مرز غربی منطقه‌ی مزارع پل، در فاردینگ شرقی بود و به ندرت در آثار تالکین به آن اشاره‌ای شده. گرچه ظاهراً در جریان جنگ حلقه، مرکز یا نوعی پاتوق برای داروغه‌ها بوده است.

درباره اله سار