و

وولف (مهاجم روهان)

نجیب‌زاده‌ی جوانی که در سرزمین‌های مرزی غرب روهان زندگی می‌کرد. پدرش، فره‌کا، کوشید میان او و دختر شاه هلم پیوند ازدواج برقرار کند. وقتی نقشه‌ی او عملی نشد و به قتل رسید وولف خود را دشمن شاه خواند. وولف به مرزهای دون‌لند گریخت و از قرار معلوم او را به گرمی پذیرفتند. می‌گفتند که در خانواده‌ی فره‌کا خون دول لندی هست. وولف به مدت چهار سال در دون‌لند به قدرت خویش افزود و متحد دشمنان روهان گشت.

در سال ۲۵۷۸ دوران سوم، وقتی که ارتش روهان برای دفع حمله به شرق رفت، وولف و متحدانش از غرب حمله کردند. آن‌ها کشور را تحت تسلط گرفتند و ادوراس به دست ایشان افتاد. وولف در تالار زرین نشست و خود را شاه روهان خواند. شاه حقیقی، هلم مجبور شد در کوهستان پناه بگیرد و در زمستان طولانی که به دنبال آن از راه رسید جان سپرد. در بهار سال بعد، برادرزاده‌ی هلم، فره‌الاف، انتقام وی را گرفت. وی با گروهی کوچک به ادوراس رفت و شاه وولف را کشت. فره‌الاف با کمک گوندور، پیروان وولف را از روهان بیرون کرد و به جای عمویش هلم، به عنوان دهمین شاه حقیقی بر تخت نشست.

ووزه‌ها (نام انسانی برای دروئداین)

نامی که روهیریم به مردمی مرموز و خجالتی داده بودند که در زبان الفی تحت نام دروئداین شناخته می‌شدند. گرچه تعداد آن‌ها هیچ وقت بسیار نبود در پایان دوران سوم، شمارشان به معدودی در بخش‌های جنوبی سرزمین میانه به ویژه در درووایت یائور و جنگل دروئداین در روهان، جایی که روهیریم‌ها با آن‌ها تماس برقرار کردند نقصان یافت.

در واقع، واژه‌ی «ووزه» نامی در ادبیات عامه انگلستان برای اشاره به موجوداتی ترول‌مانند و پشمالو بود که در جنگل‌ها و بیشه‌ها زندگی می‌کردند. ووزه، ترجمه‌ی تالکین برای کلمه‌ی واقعی در زبان روهیریم به انگلیسی بود. خود روهیریم چنین موجودی را ووزه نمی‌خواندند و به آن‌ها راگ می‌گفتند.

وودی‌اند (جنگل بزرگ بالای ماریش)

منطقه‌ای مرتفع در فاردینگ شرقی شایر که جنگلی انبوه داشت و میان ییلاق گرین‌هیل در غرب و ماریش در شرق واقع شده بود. سرچشمه‌ی نهر استاک از تپه‌های وودی‌اند بود. رودی از شرق می‌آمد و در استاک، به برندی‌واین می‌رسید.

خود وودی‌اند جمعیت پراکنده‌ای داشت ولی دهکده‌ی وود‌هال در حاشیه‌ی جنگل بلوط، در مرز شمالی آن بود. شاید به همین دلیل، الف‌ها منطقه‌ی مذکور را دوست داشتند از لیندون بدان‌جا سفر می‌کردند یا گاه برای زیارت تپه‌های برج از ریوندل، از آن می‌گذشتند. زمانی، وودی‌اند مسافرانی داشت که چندان دلپذیر نبودند. زمانی که گروهی از اراذل و اوباش، هنگام قدرت گرفتن شارکی بر شایر در آن محل سکنا گزیده بودند.

پس از آن که هابیت‌های شایر دوباره آن منطقه را پس گرفتند الف‌ها نیز به وودی‌اند آمدند. همین‌جا بود که فرودو بگینز و دیگر مسافران، در ۲۲ سپتامبر سال ۳۰۲۱ دوران سوم، دارندگان سه حلقه را دیدند و از همین‌جا بود که همراهان به بندرگاه‌های خاکستری رفتند. جایی که بیل‌بو و فرودو، با کشتی سفید، سرزمین میانه را ترک گفتند.

ووزه جنگلی (موجودات وحشی در اعماق جنگل)

موجوداتی انسان‌مانند، پشمالو و وحشی که می‌گفتند در خفا و در تاریکی اعماق جنگل زندگی می‌کردند. ووزه‌ی جنگلی موجودی برگرفته از ادبیات عامه‌ی بریتانیاست ولی سائروس در دوریات، از این نام برای طعنه زدن به ظاهر نامرتب و خسته‌ی تورین استفاده کرد. ووزه‌های جنگلی با دروئداین، انسان‌های جنگلی که عموماً مردم روهان به آن‌ها ووزه می‌گفتند نیز در ارتباط است.

وودهال (دهکده‌ی شایر شرقی)

دهی در فاردینگ شرقی شایر. فرودو، سام و پی‌پین در همین محل بود که گیلدور اینگلوریون و مردمش را در بیشه‌ی بالای وودهال دیدند و هر سه در آخرین مراحل سفرشان به سوی معبر باکلبری از نزدیکی دهکده گذشتند.