و

وال چوبی (از نام‌های بندریابِ آلداریون)

ترجمه‌ی توروفانتو، اسم مستعاری بود که در محل ساخت آن، به کشتی عظیم آلداریون، یعنی هیریلونده در بندرگاه رومنا، داده بودند.

آلداریون حداقل دو بار سوار بر وال چوبی از نومه‌نور به سرزمین میانه، از دریای بزرگ گذاشت. پس از سفر نخست، دماغه‌ی کشتی را با عقابی مرصع، تزیین دادند که هدیه‌ی دوست آلداریون، کیردان بود.

ولد (قلمروی شمالی روهان)

شمالی‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین بخش‌های روهان که بین جنگل فنگورن از یک سو و رود آندویین در دیگر سو بود و از شمال نیز رود لیم‌لیت آن را محصور می‌کرد.

وایز‌من گم‌ویچ (نیای سم‌وایز گمجی)

پسر هام‌فست که نامش را از منزل خانوادگی خود در دهکده‌ی گم‌ویچ گرفته بود. با این حال وایزمن از گم‌ویچ به تای‌فیلد رفت و پدر پدر پدربزرگ سم‌ گمجیِ در یاران حلقه بود.ر

وینترینگ (نام ماهی در تقویم بری)

ماه دهم سال نزد مردمان و هابیت‌های بری وینترفیلف نام داشت. در شایر، همین نام با اندکی  اختلاف وینترفیلف شناخته می‌شد. هر دوی این‌ها در نهایت از نام الفی این ماه، یعنی نارکوئلیه «محو شدن خورشید» و شروع زمستان مشتق شده بودند.

وینترفیلف (ماه دهم در تقویم شایر)

دهمین ماه در تقویم شایر که تقریباً برابر اکتبر امروزی است. (یعنی از ۲۲ سپتامبر تا ۲۱ اکتبر را در برمی‌گیرد.)

نکته:

بخش «-filth » در « Winterfilth » هیچ ارتباطی با معنی امروزی این کلمه (کثیف یا بد) ندارد. (گرچه می‌گفتند که هابیت‌های بری در این مورد هم شوخی و مزاح می‌کردند.) در اصل، از کلمه‌ی (fylleth) در انگلیسی قدیمی می‌آید که به معنی تام و تمام است. این که چنین کلمه‌ای در متن ماه به چه معناست مشخص نیست ولی پیشنهاد خود تالکین این بود که به پایان یافتن سال پیشین پس از زمان درو و آغاز سال جدید و شروع زمستان اشاره دارد. تعبیر دیگر آن است که به ماه کامل و مهم این ماه برمی‌گردد. ماهی که معمولاً به آن ماه شکارچی می‌گفتند.