خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ودمت (هشتمین ماه در تقویم شایر)

ودمت (هشتمین ماه در تقویم شایر)

هشتمین ماه در تقویم شایر، پس از افترلیت و تقریباً معادل ماه اوت امروزی. در اصل، از ۲۴ ژوئیه تا ۲۲ اوت.

نکته:

در تقویم امروزی میلادی، ودمت در یک سال معمولی از ۲۴ ژوئیه تا ۲۲ اوت و در سال کبیسه از ۲۵ ژوئیه تا ۲۳ اوت خواهد بود.

درباره اله سار