ص

صحرا (دشت رووانیون)

اصطلاحی برای آن دسته از سرزمین‌های سرزمین میانه که در شرق کوهستان مه‌آلود بود. «صحرا» احتمالاً معادل وسترون برای کلمه‌ی الفی رووانیون است.

صلح تحت نظارت (زمانی که سائورون به شرق عقب نشست)

دوره‌ای نزدیک به چهارصد سال در دوره‌ی سوم که در آن، سائورون نیروهای خود را از مقابل خردمندان عقب کشید و در شرق سرزمین میانه پنهان شد.

صلح در آردا (دوره‌ی گرفتاری ملکور)

در نبرد عظیم نیروها، در گذشته‌ی دور دنیا، والار، ملکور را گرفته و زندانی‌اش کردند. با گرفتار آمدن ملکور در تالارهای ماندوس، دنیا تا سه دوره در آرامش بود. همین زمان بود که الدار سفر بزرگ رو به غرب را آغاز کردند و آن‌ها که سفر را به انتها رساندند در نور دو درخت، با شعف زیستند. در حالی که سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن بود. به زودی، پس از آزادی ملکور، صلح آردا به پایان رسید. ملکور دو درخت را از بین برد و به سرزمین میانه گریخت تا دوباره ارباب تاریکی باشد.

صخره شاخ آواز (شالوده و بنیاد قلعه ی شاخ آواز)

در قسمت شمالی گودی هلم صخره ای قرار داشت که قلعه شاخ آواز بر روی آن بنا شده بود. همچنین دیواری که به سد هلم معروف بود از همین صخره آغاز می شد.

صخره پنهان (نامی که به گوندولین و صخره آمون گوارت که گوندولین بر آن بنا شده بود داده می شد)

صخره پنهان اشاره به صخره بزرگی دارد که در میان دره های پنهان توملادن قرار داشت و گوندولین بر آن بنا شده بود. صخره پنهان به نوعی معنای نام گوندولین نیز می باشد.