آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - صلح در آردا (دوره‌ی گرفتاری ملکور)

صلح در آردا (دوره‌ی گرفتاری ملکور)

در نبرد عظیم نیروها، در گذشته‌ی دور دنیا، والار، ملکور را گرفته و زندانی‌اش کردند. با گرفتار آمدن ملکور در تالارهای ماندوس، دنیا تا سه دوره در آرامش بود. همین زمان بود که الدار سفر بزرگ رو به غرب را آغاز کردند و آن‌ها که سفر را به انتها رساندند در نور دو درخت، با شعف زیستند. در حالی که سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن بود. به زودی، پس از آزادی ملکور، صلح آردا به پایان رسید. ملکور دو درخت را از بین برد و به سرزمین میانه گریخت تا دوباره ارباب تاریکی باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...