ت

تانیکوئتیل (مقر عالی مانوه و واردا)

عهد: در پایان بهار آردا توسط والار از زمین برآورده شد
مکان: در میان پلوری رشته کوه شرقی آمان
معنی: قله سپید بلند
نامهای دیگر: آمون اویلوس، تاجدار با ستارگان، الرینا، سپیدی جاویدان، کوهستان مقدس، کوهستان منوه، اویولوسه، کوهستان سپید
تلفظ: tanee’queteel

تانیکوئتیل که بلندترین قله جهان دانسته شده، کوهی سپید در میان رشته کوه پلوری در مرزهای شرقی والینور است. اقامتگاههای مانوه و واردا بر قله این کوه قرار داشت و الفهای وانیار نیز برای زندگی به این کوه رفتند.

تالات دیرنن (دشت حفاظت شده)

تالات دیرنن یا دشت حفاظت شده دشتی خالی بود که میان نارگوتروند و دوریات در غرب بلریاند قرار داشته و بی وقفه توسط افراد فینرود فیلاگوند پاسبانی می شد.

تلاین (تالانها ، سکوهای گالادریم بر روی درختان)

الفهای لورین بر روی درختان آن سرزمین سکوهایی می ساختند که به آنها تلاین (جمع تالان) می گفتند. این سکوها در اصل به عنوان جایگاه نگهبانی و برگزاری جشن ها کاربرد داشت اما استفاده از آن در شهر کاراس گالادون معمول بود.

بابا توک (لقب گرونتیوس محترم)

بابا توک لقبی بود که به احترام سن و سال زیاد تاین گرونتیوس توک به وی اعطا شده بود. وی ۱۳۰ سال عمر کرد و به مدت ۷۲ سال تاین شایر بود. وی رکورد دار عمر در بین هابیتها بود اما وقتی بیلبو بگینز ۱۳۱ ساله شد این عنوان را از دست داد.