آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-وانیملده (سومین و آخرین ملکه حکمران نومه نور)

تار-وانیملده (سومین و آخرین ملکه حکمران نومه نور)

دختر تار-تلمایته پس از مرگ پدر، تحت نام تار-وانیملده به عنوان شانزدهمین فرمانروای نومه نور و سومین ملکه حکمران آن به تخت نشست. البته او چندان توجهی به یادگیری امور کشورداری نمی کرد، بلکه بیشتر به موسیقی و رقص علاقه داشت. در نتیجه امور سلطنت را به شوهرش، هروکالمو واگذار کرد که خود نیز شخصی نجیب زاده بود، و در دوران بر حکمرانی تار-وانیملده فرمانروای واقعی نومه نور بود. تار-وانیملده به مدت ۱۱۱ سال بر نومه نور حکم راند. پس از مرگ او باید پسرش حکومت را به ارث میبرد، اما هروکالمو از تسلیم قدرتش سر باز زد و در عوض، با وجودیکه هیچ حقی برای سلطنت نداشت، به مدت بیست سال با نام تار-آندوکال بر نومه نور سلطنت کرد. پس از مرگ هروکالمو، سلطنت دوباره به خاندان سلطنتی بازگشت و پسر تار-وانیملده و هروکالمو، با نام تار-آلکارین به حکومت رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...