آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-تلپرین (دومین ملکه حکمران نومه نور)

تار-تلپرین (دومین ملکه حکمران نومه نور)

تار-تلپرین دهمین فرمانروای نومه نور و دومین ملکه حکمران آن بود. او که فرزند ارشد تار-سوریون بود، ملکه ای مغرور و خودسر گشت. می دانیم که او از ازدواج سر باز زد و لذا بدون داشتن وارث درگذشت. در دوران سلطنت او در نومه نور، حوادث سرنوشت سازی در سرزمین میانه در جریان بود: حلقه های قدرت ساخته شده و ارتش سارون، اریادور را فتح کرده بود. واکنش به این اقدام سارون، به جانشین تار-تلپرین، یعنی تار-میناستیر محول شد. تار-تلپرین پس از ۱۷۵ سال فرمانروایی درگذشت و پس از مرگ او، فرزند برادر کوچکترش، ایسیلمو، فرمانروایی نومه نور را تحت نام تار-میناستیر بر عهده گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...