آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-سوریون (نهمین فرمانروای نومه نور)

تار-سوریون (نهمین فرمانروای نومه نور)

تار-سوریون نوه تار-آنکالیمه بود. پدر تار-سوریون یعنی تار-آناریون دو دختر هم داشت که هر دو از تار-سوریون بزرگتر بوده و وارثان محقی برای تخت سلطنت نومه نور به حساب می آمدند، اما هر دو از پذیرش این مقام صرف نظر کردند و لذا پادشاهی به تار-سوریون رسید. از دوران سلطنت تار-سوریون چیز زیادی نمی دانیم. به جز آنکه در زمان سلطنت او بود که الفهای اره گیون شروع به ساخت حلقه های قدرت کردند. تار-سوریون بدون داشتن فرزند پسر درگذشت و لذا چوگان سلطنت پس از مرگ او به دخترش، تار-تلپرین رسید که دومین ملکه حکمران نومه نور بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...