آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-پلانتیر (آخرین شاه مومن نومه نور)

تار-پلانتیر (آخرین شاه مومن نومه نور)

تار-پلانتیر بیست و چهارمین و ماقبل آخرین شاه نومه نور بود. در زمان او نومه نوریها به والار و الفها پشت نموده بودند و او سعی داشت تا آنها با به روش قدیم بازگرداند. سیاست احیای او به احتمال زیاد توسط دخترش، میریل که قرار بود چهارمین ملکه حکمران نومه نور شود، ادامه می یافت، اما آر-فارازون تخت سلطنت را غصب نمود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...