ت

تپه هابیتون (تپه روی بگ اند)

در شمال شهر هابیتون تپه هابیتون قرار داشت که هابیتهای این شهر، آنرا تپه می نامیدند. بانگو بگینز سمیالهای مشهور و مجلل بگ اند را در زیر این تپه حفر نموده بود.

تپه های ایوندیم (تپه های مشرف بر آنومیناس)

تپه هایی که بر فراز دریاچه نن یوال، در شمال غرب سرزمین میانه قرار داشتند و در زبان الفها امین یوال نامیده می شوند. همچنین این تپه ها بر آنومیناس، پایتخت باستانی آرنور مشرف بودند.

ترولهای تپه (ترولهای کوهی و زمینهای مرتفع)

عهد: احتمالا حتی در دوران اول نیز وجود داشته‌اند
مکان: در قسمتهای مختلف و وسیع سرزمین میانه پراکنده بودند
نژاد: ترولها
سکونتگاه: به نظر میرسد بعضی از آنها یکجا نشین بوده و در سال ۳۰۱۹ د.س حداقل اردوگاههایی در دشت گورگوروت داشته اند
معنی: کلمه ترول از افسانه های اسکاندیناوی اخذ گردیده، اما در دنیای تالکین کلمه ترول ترجمه ای انگلیسی از واژه سینداری Torog است که معنی آن مشخص نیست

شاخه ای از ترولها که به زندگی در میان تپه ها و سرزمینهای مرتفع خو گرفته بودند را ترولهای کوهی یا ترولهای تپه می نامند. آرادور، پدربزرگ آراگورن، توسط گروهی از آنها در ارتفاعات شمال ریوندل کشته شد و گروهی از این ترولها در سپاهی که سارون در جریان جنگ حلقه از مورانون، دروازه سیاه موردور به بیرون فرستاد وجود داشتند.
در مورد ظاهر آنها، گفته شده که شبیه به انسان بوده اند، اما کمی بزرگتر و همچنین بدنشان از فلسهای سختی پوشیده شده بود. آنها خوفناک و بدنهاد بوده اند و در هنگام جنگ، در حالی که به سوی میدان می دویده و نعره های بلند میکشیده اند، با پتکهای بزرگی بر سر حریفان خود می کوفته اند.

تپه چشم (از نامهای آمون هن)

تپه چشم نامی است برای آمون هن، تپه ای با دامنه های پرشیب که بر ساحل غربی نن هیتوئل واقع شده بود و بلندای آن مکانی برای دیده بانی ساخته شده بود.

تپه جاسوسان (تپه نگهبانی نارگوتروند)

فینرود فیلاگوند در زمان بنای دژ خود در نارگوتروند، تپه ای نیز در سمت شرق آن درست کرد که آنرا آمون اتیر می نامیدند. از بالای این تپه دیده بانان بر دشتهای حفاظت شده تالات دیرنن نگهبانی می دادند. مهمترین نقش این تپه در تاریخ، پس از سقوط نارگوتروند اتفاق افتاد، زیرا بر روی این تپه بود که نیه نور، دختر هورین تالیون و خواهر تورین تورامبار، دچار افسون گلاورونگ شد و همه خاطرات خود را فراموش کرد.