آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-مینیاتور (نام شاهانه الروس)

تار-مینیاتور (نام شاهانه الروس)

تار-مینیاتور که “شاه و نخستین فرمانروا” معنی می دهد، لقبی است که الروس، پسر ائارندیل پس از آنکه در سالهای ابتدای دوران دوم به عنوان نخستین شاه نومه نوریها انتخاب شد برگزید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...