ا

اولورین (نام زمان جوانی گندالف)

عهد: نامیرا بود اما از سال ۱۰۰۰د.س. تا ۲۹ سپتامبر ۳۰۲۱د.س. در سرزمین میانه بود
نژاد: آینور
شاخه: مایار، تحت تربیت مانوه و واردا
خاندان: ایستاری (ساحران)
نامهای دیگر: گندالف، اینکانوس ، میتراندیر ، تارکون
معنی: از کلمه کوئنیای olori به معنی “رویا” مشتق شده است
تلفظ: o’loreen

اولورین که او را از خردمندترین افراد دسته اش دانسته اند، از مایار تحت تربیت مانوه و واردا بود. در دوران سوم او با ظاهر مبدلی که بیشتر به نام گندالف شناخته می شود به سرزمین میانه آمد.

اولوگ های (نژادی بزرگتر و قویتر از ترولها که در اواخر دوران سوم مشاهده شدند)

عهد: اولین بار در اواخر دوران سوم مشاهده شدند
مکان: سیاه بیشه جنوبی و مرزهای موردور
منشاء: توسط سارون ساخته شدند
نژاد: ترولها
تلفظ: o’log-high
معنی: مردمان ترول

اولوگ های نژادی از ترولها بودند که در اواخر دوران سوم توسط سارون ساخته شدند و در میان درختان میرک وود و در کوهستانهای احاطه کننده موردور مشاهده می شدند. این ترولها نسبت به سایر اقسام ترولها از همه نظر برتر بودند: هم از نظر قدرت بدنی و هم از نظر استعداد و هوش. البته بیشتر توانایی های آنها منوط به اراده اربابشان سارون بود. به طور مثال هنگامی که توسط او کنترل میشدند، می توانستند در نور خورشید حرکت کنند، توانایی که در سایر همنوعانشان وجود نداشت.
در نبرد مقابل دروازه سیاه آراگورن و فرمانروایان غرب با دسته ای از ترولها مواجه می شوند که آنها را ترولهای تپه ای گورگوروت می نامند. این جنگ در زیر نور خورشید صورت گرفت و لذا به احتمال زیاد این ترولها همان اولوگ های هستند. در توصیفاتی که از آنها به عمل امده است آنها را کمی قدبلندتر از یک مرد، با بدنی پوشیده از فلسهای سخت و مسلح به پتک و مجهز به سپر توصیف کرده اند.

اولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)

اولد وینیاردز نوعی شراب سرخ رنگ از فاردینگ جنوبی بود که به خاطر قوی بودنش شهرت داشت. به نظر میرسد که بانگو بگینز، پدر بیلبو، کسی که بگ اند را بنا کرد، تعدادی زیادی خمره از این شراب انداخته بوده است. بیلبو دو جین از بطریهای این شراب را، هنگامی که شایر را ترک میکرد به عنوان هدیه به روریماک برندی باک، ارباب باکلند بخشید. با این وجود تعداد زیادی از بطریهای این شراب برای فرودو، وارث بیلبو باقی ماند. این بطریهای اولد وینیاردز هفده سال دیگر هم دوام آوردند و فرودو، پیش از عزیمت از شایر و آغاز ماجراهای خودش آخرین قطره آن را نوشید.

اولد توبی (یکی از بهترین انواع علف چپق)

اولد توبی یکی از بهترین انواع گیاهی بود که به نام علف چپق یا برگ هافلینگها شناخته میشد و در نزدیکی منطقه ای به نام لانگ باتوم در فاردینگ جنوبی شایر می رویید. این نوع علف چپق به افتخار صاحب اصلی لقب اولد توبی، یعنی هابیت مشهور، کسی که اولین بار علف چپق را در شایر پرورش داد یعنی توبولد هورن بلوئر نامگذاری شده بود.

اویولوسه (جایگاه مرتفع مانوه و واردا)

اویولوسه یکی از نامهای کوه تانیکوئتیل در سلسله جبال پلوری که تالارهای مرتفع مانوه و واردا بر آن قرار داشتند. اویولوسه بلندترین قله جهان بود و ستیغ آن همواره پوشیده از برفی سفید و درخشان بود و نام اویولوسه نیز که به معنای “سپیدی جاودان” یا “همواره سپید برفی” است، اشاره به همین مسئله دارد. معادل سینداری این نام که همین معنا را میدهد آمون اویلوس است. البته ابهاماتی راجع به اویولوسه وجود دارد. در بیشتر منابع این نام تنها به عنوان نامی دیگر برای کوه تانیکوه تیل به کار رفته است. اما در والاکوئنتا این نام به بلندترین و سپیدپوش ترین قله تانیکوئتیل اطلاق میشود. با توجه به این مسئله به نظر میرسد که احتمالا معنای این نام در طول زمان تغییر یافته است.