ا

اویولیر (همیشه تابستان)

اویولیر نوعی درخت خوشبو بود که در نومه نور و به خصوص در نیسیمالدار در غرب آن می رویید. در میان دریانوردان نومه نور مرسوم بود که شاخه ای بریده شده از این درخت را به نشانه خوش شانسی بر دماغه کشتی خود قرار دهند.

اوین پسر گروین (از همراهان بیلبو در سفر تنها کوه)

John Callen در نقش اوین در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. اوین دوم در سال ۲۷۷۴ دوران سوم به دنیا آمد. او پسر گروین و برادر بزرگتر گلوین بود. آنها از نسل دورین بودند. در سال ۲۹۴۱ به همراه تورین سپربلوط برای پس گرفتن گنجینه دزدیده شده از دست اسماگ اژدها راهی تنها کوه شد. باشلق اوین[۱] قهوه ای بود. همانند برادرش، گلوین، او نیز در درست کردن آتش با سنگ آتش زنه مهارت داشت. اوین از جنگ پنج سپاه جان سالم بدر برد و در تنها کوه ساکن شد.

در سال ۲۹۸۹ اوین با بالین برای احیای موریا همراه شد. پنج سال بعد در ۲۹۹۴ اوین به دست نگهبان دریاچه در دروازه غربی موریا کشته شد. مرگ او در کتاب مزربول ثبت شده بود و یاران حلقه در سال ۳۰۱۹ از این قضیه با خبر شدند.

اوین(راست) و گلوین(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)[۱] اوین نام یکی از دورفها در مجموعه Prose Edda است به معنای «خجالتی».

اوین پادشاه مردمان دورین (پادشاه دورفهای کوهستان خاکستری)

عهد: ۲۲۳۸ د.س. – ۲۴۸۸ د.س. از سال ۲۳۸۵ د.س. پادشاه مردمان دورین بود
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
یادداشت: اوین پادشاه دورفها آن اوین نیست که با بیلبو به سفر تنها کوه رفت
تلفظ: oh’in

اوین پس از پدرش گلوین پادشاه مردمان دورین شد. در زمان سلطنت او دورفهای دورین هنوز در کوهستان خاکستری در شمال می زیستند. در اواخر دوران وی بود که سایه به دول گولدور بازگشت و اورکها و سایر موجودات اهریمنی در شمال رو به ازدیاد گذاشتند. در اخرین سالهای سلطنت او همچنین اورکها موریا را غارت کردند و موریا از آن پس متروک شد و اورکها در آن سکنی گزیدند. این تنها، اولین مصیبتی بود که بر خاندان دورین نازل می شد. پس از ۱۰۳ سال سلطنت، اوین در ۲۵۰ سالگی درگذشت و پسرش ناین که بعدها شاه ناین دوم لقب گرفت پس از او سلطنت دورفها را بر عهده گرفت.

اوهتار (از ملازمان ایسیلدور)

اوهتار، یکی از ملازمان ایسیلدور و یکی از سه نفری بود که از حادثه میدانهای گلادن جان به در بردند. اوهتار بود که تکه های شکسته نارسیل را از میدان نجات داد و به شمال بازگرداند.

اوگور-های (نامی برای درواداین در میان اورکها)

اورکها نژادی از انسانها را که درواداین یا ووزها نامیده می شدند، اوگور-های می نامیدند. به اعتقاد اورکها، درواداین نیروهای جادویی داشتند و لذا اورکها به شدت از آنها می ترسیدند.