آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ای‌‌‌تل ایورین (سرچشمه ناروگ)

ای‌‌‌تل ایورین (سرچشمه ناروگ)

چشمه‌‌‌ای که در پای ارد وترین، کوهستان سایه که در مرزهای شمالی بلریاند بود قرار داشت. حتی در اوایل دوران اول، اولمو خود محافظت از چشمه را بر عهده داشت، به طوری که این چشمه پاک و طاهر باقی مانده بود. در اینجا بود که گویندور، تورین را بعد از اینکه به اشتباه دوستش به‌‌‌لگ را کشت، آورد و با آب خالص ایورین، جنون ناشی از غم وی را درمان کرد.

چشمه برای همیشه مصون از تعرض باقی نماند. در اواخر دوران اول تاریکی مورگوت فزونی گرفت و قدرت اولمو از شمال پس رانده شد. وقتی گلائرونگ اژدها در سفر خود، از آبگیر ایورین برای حمله به  نارگوتروند ،بور کرد، او آب‌های خالص ایورین را برای همیشه نابود کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...