آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eithel Ivrin

آرشیو برچسب: Eithel Ivrin

ای‌‌‌تل ایورین (سرچشمه ناروگ)

چشمه‌‌‌ای که در پای ارد وترین، کوهستان سایه که در مرزهای شمالی بلریاند بود قرار داشت. حتی در اوایل دوران اول، اولمو خود محافظت از چشمه را بر عهده داشت، به طوری که این چشمه پاک و طاهر باقی مانده بود. در اینجا بود که گویندور، تورین را بعد از اینکه به اشتباه دوستش به‌‌‌لگ را کشت، آورد و با ...

ادامه مطلب »