آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ای‌لینل (زن گورلیم)

ای‌لینل (زن گورلیم)

قبل از اینکه جنگ بر سرِ سرزمین‌‌‌های شمالی نازل شود، گورلیم و اِی‌لینل شوهر و زنی در دورتونیون بودند. گورلیم رفت تا برای اربابش باراهیر بجنگد اما وقتی به خانه برگشت، سرا را غارت شده و خالی دید و زنش ایلینل گم شده بود. در این زمان دورتونیون توسط نیروهای مورگوت مورد تاخت و تاز واقع شد بنابراین گورلیم همراه با باراهیر و مردانش به تپه‌‌‌ها فرار کرد که اکنون یاغیانی ناامید به شمار می‌‌‌رفتند و تعداد آنها رو به کاهش بود. او نتوانست ایلینل را فراموش کند هرچند که گاهی به خانه متروکۀ خود برای پیدا کردن ایلینل بر می‌‌‌گشت.

یک روز ایلینل را با ظاهری لاغر و درمانده در ویرانه‌‌‌های خانه‌‌‌اش پیدا کرد، اما وقتی به سمت او رفت دستگیرش کردند و به نزد سائورون فرستاده شد. شکلی که او دید یک شبح بود که برای چنین مقصودی تعبیه شده بود. بعد از یک مقاومت طولانی، گورلیم به شرطی که به ایلینل بپیوندد پذیرفت که به باراهیر خیانت کند. سائورون پذیرفت و پس از کشف مکانی که یاغیان در آنجا پنهان شده بودند سائورون قرار را با مرگ گورلیم توسط شکنجه انجام داد (کاری کرد که به وسیلۀ مرگ، گورلیم به ایلینل بپیوندد).

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...