آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eilinel

آرشیو برچسب: Eilinel

ای‌لینل (زن گورلیم)

قبل از اینکه جنگ بر سرِ سرزمین‌‌‌های شمالی نازل شود، گورلیم و اِی‌لینل شوهر و زنی در دورتونیون بودند. گورلیم رفت تا برای اربابش باراهیر بجنگد اما وقتی به خانه برگشت، سرا را غارت شده و خالی دید و زنش ایلینل گم شده بود. در این زمان دورتونیون توسط نیروهای مورگوت مورد تاخت و تاز واقع شد بنابراین گورلیم همراه ...

ادامه مطلب »