آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - الدالونده (بندرگاهی در خلیج الدانا)

الدالونده (بندرگاهی در خلیج الدانا)

بندرگاهی در ساحل‌‌‌های غربی نومه‌‌‌نور، در دهانۀ رودخانۀ نوندونیه است. در وسط ساحل خلیج غربی بزرگ نومه‌‌‌‌‌‌نور ساخته شده است، بین شعب گستردۀ خلیج الدانا، در ناحیۀ خوشبویی به نام نیسمالدار.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...