آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eldalondë

آرشیو برچسب: Eldalondë

الدالونده (بندرگاهی در خلیج الدانا)

بندرگاهی در ساحل‌‌‌های غربی نومه‌‌‌نور، در دهانۀ رودخانۀ نوندونیه است. در وسط ساحل خلیج غربی بزرگ نومه‌‌‌‌‌‌نور ساخته شده است، بین شعب گستردۀ خلیج الدانا، در ناحیۀ خوشبویی به نام نیسمالدار.

ادامه مطلب »