آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - الدار (الف‌های سفر بزرگ)

الدار (الف‌های سفر بزرگ)

اسم‌‌‌گذاری الف‌ها توسط اورومۀ والا. وقتی که او برای اولین بار درون نورهای کوئی‌وینن آنها را سرگردان دید. در ابتدا این اسم برای تمامی الف‌ها به کار می‌‌‌رفت، اما بعد از فراخوانی والار؛ فقط برای مردمی که فراخوانی سفر بزرگ را دنبال می‌‌‌کردند استفاده شد.

سه دستۀ الدار وانیار، نولدور و تله‌‌‌ری بودند. تمامی وانیار و نولدور به آمان رفتند (اکثر نولدور بعدها با فئانور به سرزمین میانه بازگشتند).

بسیاری از تله‌‌‌ری نیز به آمان درآمدند، و بسیاری از ایشان نیز در میانۀ راه از سفر بازماندند و اومانیار نام گرفتند. اولین ایشان ناندور بود، که در شرق کوهستان مه‌‌‌آلود سفر بزرگ را رها کردند و دومینشان سیندار، که در بلریاند سفر را وانهادند تا به دنبال شاه‌‌‌شان الوه سینگولو بگردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

کتاب صوتی نامه‌های جی. آر. آر. تالکین منتشر خواهد شد

کتاب صوتی نامه‌های جی. آر. آر. تالکین منتشر خواهد شد

بنا بر اعلام اخیر انتشارات هارپرکالینز، کتاب صوتی نسخه بازبینی‌شده و گسترش‌یافته نامه‌های جی. آر. ...