آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eldar

آرشیو برچسب: Eldar

الدار (الف‌های سفر بزرگ)

اسم‌‌‌گذاری الف‌ها توسط اورومۀ والا. وقتی که او برای اولین بار درون نورهای کوئی‌وینن آنها را سرگردان دید. در ابتدا این اسم برای تمامی الف‌ها به کار می‌‌‌رفت، اما بعد از فراخوانی والار؛ فقط برای مردمی که فراخوانی سفر بزرگ را دنبال می‌‌‌کردند استفاده شد. سه دستۀ الدار وانیار، نولدور و تله‌‌‌ری بودند. تمامی وانیار و نولدور به آمان رفتند ...

ادامه مطلب »