خانه - فرهنگ نامه (برگه 17)

فرهنگ نامه

آرورنی ین (سرزمین‌های ساحلی در شمال خلیج بالار)

زمان: در پایان دوران اول نابود شد.

موقعیت: در شمال خلیج بالار، بین کیپ بالار و مصب سیریون واقع شده بود.

جایگاه: مصب سیریون

معنی: نامشخص می‌باشد.

«ائارندیل دریانوردی بود / که در آرورنی یِن اقامت داشت»

اولین بیت از سرود بیلبو در مورد ائارندیل

یاران حلقه / بخش: ملاقات‌های بسیار

سرزمین‌های ساحلی خلیج بالار، که بین دماغه بالار در غرب و مصب سیریون در شرق قرار داشته است. مناطق داخلی این ناحیه به داشتن جنگل درختان نیمبره تیل مشهور بودند.

آرورنی یِن، جنوبی‌ترین منطقه‌ی قابل زندگی در سرزمین بلریاند بوده است و بنابراین دورترین بخش آن سرزمین از تاثیرات مورگوت. بعدها در دوران اول این مسئله، اهمیت پیدا کرد، زمانی که پناهنده‌ها از دوریات و گوندولین آنجا جمع شدند، مخصوصا در مصب سیریون. ائارندیل ارباب این مردمان شد و از جنگل در آرورنی یِن بود که او الوار برای ساختن کشتی‌اش، وینگیلوت، جمع آوری کرد.

آسکار (آخرین آرامگاه گنج‌های دوریات)

شمالی‌ترین ریزآبه‌های رودخانه‌ها در اوسیریاند بود و در طول کناره‌ی شمالی راه دورفی از سمت کوهستان آبی امتداد داشت. بعدها، بعد از غرق شدن گنج‌های دوریات در آنجا، به رات لوریل (بستر طلایی) تغییر نام داد.

آرولگ دوم (دوازدهمین پادشاه آرتداین)

زمان: تولد: سال ۱۶۳۳ دوران سوم [۱]. مرگ: ۱۸۱۳ دوران سوم. (وی به مدت ۱۸۰ سال زیست). پادشاه آرتداین از سال ۱۷۴۳ دوران سوم (او به مدت ۷۰ سال حکمرانی کرد).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خاندان: خاندان ایسیلدور

جایگاه: فورنوست اراین

معنی: نامشخص است، اما احتمالاً به معنای پادشاه بزرگ (معنای لغوی آن بزرگ-سلطنتی است.)[۲] می‌باشد.

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

پسر و وارث آروگیل، کسی که جانشین آروگیل شد تا به دوازدهمین پادشاه آرتداین، ملقب شود. در دوران حکومت آرولگ، آرتداین به تنهایی در برابر تهدیدات آنگمار، کاردولان و رودائور، که تحت سلطه‌ی شاه جادو پیشه بودند، ایستادگی می‌کرد. در تاریخ هیچ نبرد بزرگی در دوران حکومت وی ثبت نشده است.

آرولگ دوم به مدت هفتاد سال بر آرتداین حکمرانی کرد، و پسرش آراوال پس از او سلطنت را به عهده گرفت.

یادداشت:

  1. به نظر می‌رسد که تاریخ تولد آرولگ، تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه، جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد؛ که در این صورت نمی‌توان بطور کامل به این تاریخ اطمینان داشت.
  2. نام آرولگ دوم، احتمالاً از نام پدرِ پدرِ پدربزرگش، آرولگ اول گرفته شده است که در دفاع از ودرتاپ کشته شد.

آسئا آرانیون (علف شاهی)

یکی از بسیار نام‌هایی که بر روی گیاه شفابخش آتلاس یا علف شاهی گذاشته شده است. در اواخر دوران سوم در گوندور، خصوصیات دارویی این گیاه به فراموشی سپرده شده بود، اما نام باستانی‌اش در زبان کوئنیا والینوری از یاد نرفته بود. آن نام، آسئا آرانیون، به نظر می‌رسد که در زبان الفی، مستقیما برابری برای علف شاهی باشد.

آروگیل (یازدهمین پادشاه آرتداین)

وی وارث آرگلب دوم در آرتداین بود. در زمان حکومت پدرش، آروگیل اتفاقاتی را به چشم خویش دید که تاریخ سرزمین میانه را تغییر می داد، من جمله ی آنها، تاسیس شایر بود. وقتی طاعون بزرگ از جنوب آمد و اریادور را ویران کرد، او هشتاد و سه سال سن داشت ( که سن زیادی برای یک دونه داین نبود)، اما جایگاه پادشاهان در فورنوست، فقط کمی از طاعون تاثیر پذیرفته بود.

آروگیل برای مدت ۱۹۰ سال زیست، بسیار بیشتر از همه ی نوادگانش تا آراگورن. همانگونه که در ضمیمه ی کتاب ارباب حلقه ها آمده است، با توجه به اینکه هیچ یک از اجدادش کمتر از این سن نداشتند، به نظر می رسید که او به مرگ زودرس از دنیا رفته باشد. از تمام پادشاهان شمال، قبل از آروگیل، به جز آنهایی که در نبرد کشته شدند، فقط دو نفر بودند که کمتر از دویست سال سن داشتند: پدرش، آرگلب دوم و پدربزرگش، آرافور.