خانه - فرهنگ نامه (برگه 19)

فرهنگ نامه

آرتانیس (نامی که پدرِ گالادریل بر روی او نهاد)

رسم در میان الف ها اینگونه بوده که پدرها باید نامی را برای فرزند تازه به دنیا آمده شان انتخاب کنند و اینگونه بود وقتی که کوچکترین فرزند فینارفین به دنیا آمد، تنها دخترش، او نام آرتانیس به معنای زن نجیب ، را بر وی نهاد. وقتی گالادریل بزرگتر شد، نامی متفاوت بر خود نهاد، نامی که به زبان سیندارین به معنای تاج گل درخشنده می باشد: گالادریل.

آرتامیر (وارث ازدست رفته ی اوندوهر)

تاریخ: در سال ۱۸۹۲ دوران سوم و یا قبل از آن به دنیا آمد. در سال ۱۹۴۴ دوران سوم کشته شد. (وی به مدت ۵۲ سال زیست).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: گوندور

خانواده: خاندان آناریون

جایگاه: میناس تی ریت

معنی: احتمالا به معنای جواهر دژ می باشد.

وی وارث و پسر بزرگتر شاه اوندوهر اهل گوندور بود. کسی که به همراه پدرش به نبرد با ارابه سواران رفت. نیروهای اوندوهر حمله ای ناگهانی را در زیر دروازه ی سیاه مورانون متحمل شدند، جایی که پادشاه به همراه پسرش، آرتامیر کشته شدند. بعدها معلوم شد که برادر کوچکتر آرتامیر، فارامیر، بر خلاف قوانین و رسوم موجود در گوندور، به جنگ رفته بود، و او نیز در نبرد کشته شد و گوندور بدون پادشاه رها شد.

بحرانی سیاسی گوندور را دربر گرفت، که در آن آرودویی از پادشاهیِ شمال، آرتداین، مدعی سلطنت گوندور شد. این ادعای آرودویی توسط پلندورِ کارگزار و شورای گوندور رد شد، و به جای وی پادشاهی را به ائارنیل سپردند. وی فرمانده ی پیروز گوندور بود و نیز از خاندان سلطنتی محسوب می شدشجره ی سلطنتی ائارنور کوتاه بود و با مرگ احتمالی پسرش، ائارنور، در میناس مورگول به طور کامل از بین رفت.

از بین رفتن آرتامیر نقطه ی مهمی در تاریخ سرزمین میانه بود. اگر او به هلاکت نمی رسید، شجره ی شاهان به قطع، باقی می ماند و به هزاره ی سوم از دوران سوم نیز ادامه می یافت. و یک هزار سال بعد که آراگورن به میناس تیریت می آمد، گوندور صاحب پادشاه بود و نه کارگزار، بنابراین او حقی برای حکومت نداشت. ارابه سواری ناشناسکه آرتامیر را به قتل رساند، ندانسته مسبب این شد که اتحاد دوباره ی گوندور و آرنور بیش از یک هزار سال به عقب بیفتد.

آروخ (اسب هورین تالیون)

مرکب هورین، ارباب دور – لومین که نامش به معنای اسب نجیب می باشد. هورین، سوار بر آروخ بود که به سوی نبردی بزرگ تاخت که بعدها به نام نیرنایت آرنویدیاد شناخته شد. به نظر می رسد که آروخ طی نبرد، از دست رفته باشد، حداقل این را می دانیم که در آخرین لحظات ایستادگی هورین در برابر ترول های گوتموگ، اسبش دیگر همراه او نبود.

آروسیاخ (گدارهای آروس)

گداری در محدوده ی بالایی رودخانه ی آروس، که مسیر طولانی و خطرناک نان دونگورتب به سمت شرق در سرزمینهای غربی بلریاند در آنجا قرار دارد.

کرتاس (نوعی خط رونی)

این عبارت به معنی «رونیِ سطری» و برای یکی از انواع روشهای خط رونی مخصوصا روش اصلی کرتاس-دایرون بکار می رود. این کلمه با اندکی تغییر در اسم آنگرتاس (رونیِ سطریِ طولانی) نیز بکار رفته است تا نشانگر این باشد که این روش های نوشتار از روش اصلی کرتاس دایرون مشتق شده است، مخصوصا در آنگرتاس دایرون و آنگرتاس موریا.

کلمه کرتاس با جمع کلمه کیرت متفاوت است، کیرت به گروهی از حروف رونی (یا به طور کلی تر به مفهوم رون ها) اطلاق میشود اما کرتاس به روش های نوشتار الفبا اشاره دارد.