خانه - ۱۳۹۲ (برگه 64)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

آخرین سواری نگهبانان (سفر با کشتی سپید)

رفتن سه نگهبان به سوی غرب از میان شایر به بندرگاه های خاکستری ، جایی که آنها به غرب بادبان می کشند ، و هیچگاه به سرزمین میانه باز نخواهند گشت . نگهبانان الروند ، گالادریل و گندالف بودند . و دو هابیت مشهور ، بیلبو بگینز و فرودو بگینز، حاملان حلقه ، هم به آنها در کشتی سپید ملحق شدند.

نگهبانان سه حلقه (کسانی که از ناریا، ننیا و ویلیا پاسداری میکردند)

کسانی که پس از ساخته شدن سه حلقه در مدت بیشتر از ۴۰۰۰ سال در دوران دوم و دوران سوم ، آنها را پاس می داشتند . در پایان دوران سوم ، هنگامی که حلقه ها به راستی قدرتشان را از دست دادند و به غرب برده شدند؛ نگهبانان سه حلقه الروند ، گالادریل و گندالف بودند .

برای دیدن جزئیات بیشتر در مورد نگهبانان ، مدخل سه نگهبان را ببینید .

نکات:

۱ – از اینکه چه موقع کلبریمور ننیا را به گالادریل داد اطلاعاتی در دست نیست ، اما این واقعه اندکی بعد از ساخته شدن حلقه ی یگانه توسط سائورون اتفاق افتاد (هنگامی که هدفش برای الف ها آشکار شد ) . این .واقعه در حدود سال ۱۶۰۰ دوران دوم اتفاق افتاد ، و گالادریل حلقه را در بعد از این تاریخ دریافت کرد.

کارنینگول (نام ریوندل در زبان مشترک)

نامی که معمولا تالکین آن را از زبان مشترک به انگلیسی بر می گردانده : ریوندل . که معادل صورت انگلیسی آن است . و در زبان الفی ایملادریس نامیده می شود ؛ شکاف عمیق ، دره ای با دامنه های پله مانند .

کارمه (هنر الف ها)

اوج هنر الف ها ، که قدرت این را دارند که وقایعی از داستان ها و آواز ها در طول زندگی خلق کنند به طوری که این وقایع قابل رویت برای مخاطبان آن هنرمند باشند . تصوری که به این شکل خلق می شود ، به اسم اولوس شناخته می شود ؛ که میتوان آن را “رویا” یا “وهم” معنی کرد.