خانه - ۱۳۹۲ (برگه 80)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

گیلمیت (دختر ایمرازور و میترلاس)

طبق شواهد ، گیلمیت دختر ایرازور از نومنور و میترلاس (دوشیزه‌ی الفی) بوده است. میترلاس از حافظان نیمرودل بود. کسی که طی سفری به خارج از کوهستان سفید گم شد و توسط ایمرازور یکی از مردان گوندور که از بلفالاس بود نجات داده شد. پسرشان گالادور پس از پیدا کردن شاهزاده دل آمروت مشهور شد. اما گالادور خواهر کوچکتری به نام گیلمیت داشت. کسی که ظاهرا نامش به معنای مه ستاره می باشد.

گیلی برونلک (همسر پسکو بگینز)

هابیتی از شایر که پس از ازدواج با پسکو بگینز ، پسر  پولو به خانواده‌ی بگینز پیوست. پسکو و گیلی پس از تولد فرزندانشان ، پنتو ، پورتو و  پئونی  به یک خانواده‌ی پر جمعیت تبدیل شدند. اگرچه هیچ کدام از اولادشان نقش مهمی در جنگ حلقه ایفا نکردند.

به نظر می رسد پسکو همسر گیلی در زمان جشن تولد بیلبو زنده نبوده. اما گیلی خودش (که در آن زمان تقریبا ۱۰۰ ساله بوده است) در میان آنهایی بود که ناپدید شدن بیلبو را به چشم دیدند.

گیلدور اینگلوریون (الفی از خانه‌ی فینرود)

الفی از نژاد نولدوری . هنگامی که سم ، پیپین و فرودو در حال انتقال حلقه به ریوندل بوندند ، او آنها را ملاقات کرد.

گیل گالاد (آخرین پادشاه نولدور)

ششمین و آخرین پادشاه نولدور . تنها پسر پادشاه فینگون. گیل گالاد در اواخر دوره‌ی اول در برلیاند متولد شد. او در زمان داگور براگولاک یک بچه بود. زمانی که مورگوت محاصره‌ی انگباند را در آن جنگ شکست ، پدرش او را نزد کیردان در لنگرگاه ها فرستاد تا در امان باشد. فینگون در نبرد اشکهای بیشمار از دست رفت. اما تاج و تخت به جای گیل گالاد (احتمالا به خاطر سن کم او در آن زمان) به عموی گیل گالاد در گوندولین رسید. هنگامی که گوندولین سقوط کرد ، پادشاهی نولدور به گیل گالاد رسید.

پس از نابودی برلیاند در جنگ خشم ، گیل گالاد یک قلمرو پادشاهی در لیندون در شمال غربی سرزمین میانه تاسیس کرد. بین کوهستان های آبی و دریای بزرگ. در آنجا او و مردمش پیشرفت کردند تا زمانی که سارون بازگشت و به شکل آناتار (ارباب هدیه ها) به لیندون رفت. اما گیل گالاد و الروند او را نپذیرفتند. مدتی بعد حلقه‌ی یگانه ساخته شد و در سرزمین میانه جنگی میان سارون و الف ها در گرفت.

پس از سقوط نومنور ، الندیل و پسرانش به سرزمین میانه آمدند و با گیل گالاد متحد شدند. آخرین اتحاد الف ها و انسان ها. آنها به موردور رفتند و برج تاریک سارون را محاصره کردند. سارون شکست خورد اما گیل گالاد در آن جنگ کشته شد.