آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلدور اهل دورتونیون (یکی از آخرین یاغی‌های دورتونیون)

گیلدور اهل دورتونیون (یکی از آخرین یاغی‌های دورتونیون)

یکی از یاغیانی که به همراه باراهیر و برن در تارن آیلوین، پس از داگور براگولاخ زندگی می‌کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...