آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلدور اینگلوریون (الفی از خانگیان فین‌رود)

گیلدور اینگلوریون (الفی از خانگیان فین‌رود)

الفی از نژاد نولدور. هنگامی که سام، پی‌پین و فرودو در حال انتقال حلقه به ریوندل بوندند، او آنها را ملاقات کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...