خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیل گالاد (آخرین پادشاه نولدور)

گیل گالاد (آخرین پادشاه نولدور)

ششمین و آخرین پادشاه نولدور . تنها پسر پادشاه فینگون. گیل گالاد در اواخر دوره‌ی اول در برلیاند متولد شد. او در زمان داگور براگولاک یک بچه بود. زمانی که مورگوت محاصره‌ی انگباند را در آن جنگ شکست ، پدرش او را نزد کیردان در لنگرگاه ها فرستاد تا در امان باشد. فینگون در نبرد اشکهای بیشمار از دست رفت. اما تاج و تخت به جای گیل گالاد (احتمالا به خاطر سن کم او در آن زمان) به عموی گیل گالاد در گوندولین رسید. هنگامی که گوندولین سقوط کرد ، پادشاهی نولدور به گیل گالاد رسید.

پس از نابودی برلیاند در جنگ خشم ، گیل گالاد یک قلمرو پادشاهی در لیندون در شمال غربی سرزمین میانه تاسیس کرد. بین کوهستان های آبی و دریای بزرگ. در آنجا او و مردمش پیشرفت کردند تا زمانی که سارون بازگشت و به شکل آناتار (ارباب هدیه ها) به لیندون رفت. اما گیل گالاد و الروند او را نپذیرفتند. مدتی بعد حلقه‌ی یگانه ساخته شد و در سرزمین میانه جنگی میان سارون و الف ها در گرفت.

پس از سقوط نومنور ، الندیل و پسرانش به سرزمین میانه آمدند و با گیل گالاد متحد شدند. آخرین اتحاد الف ها و انسان ها. آنها به موردور رفتند و برج تاریک سارون را محاصره کردند. سارون شکست خورد اما گیل گالاد در آن جنگ کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...