آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - ارینیون گیل-گالاد (آخرین شاه برین نولدور)

ارینیون گیل-گالاد (آخرین شاه برین نولدور)

ششمین و آخرین شاه برین نولدور. تنها پسر پادشاه فین‌گون. گیل-گالاد در اواخر دورۀ اول در بلریاند متولد شد. او در زمان داگور براگولاخ یک بچه بود. زمانی که مورگوت محصارۀ آنگباند را در آن جنگ شکست، پدرش او را نزد گیردان در لنگرگاه‌ها فرستاد تا در امان باشد. فین‌گون در نیرنایت آرنویدیاد کشته شد. اما تاج و تخت به جای گیل-گالاد (احتمالاً به خاطر سن کم او در آن زمان) به عموی گیل-گالاد در گوندولین رسید. هنگامی که گوندولین سقوط کرد، پادشاهی نولدور به گیل-گالاد رسید.

پس از نابودی بلریاند در جنگ خشم، گیل-گالاد یک قلمرو پادشاهی در لیندون در شمال غربی سرزمین میانه تاسیس کرد. بین کوهستان آبی و دریای بزرگ. در آنجا او و مردمش پیشرفت کردند تا زمانی که سائورون بازگشت و به شکل آناتار (خداوندگار هبه‌ها) به لیندون رفت. اما گیل-گالاد و الروند او را نپذیرفتند. مدتی بعد حلقۀ یگانه ساخته شد و در سرزمین میانه جنگی میان سائورون و الف‌ها در گرفت.

پس از سقوط نومه‌نور، الندیل و پسرانش به سرزمین میانه آمدند و با گیل-گالاد متحد شدند. آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها. آنها به موردور رفتند و برج تاریک سائورون را محاصره کردند. سائورون شکست خورد اما گیل-گالاد در آن جنگ کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...