خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلی برونلک (همسر پسکو بگینز)

گیلی برونلک (همسر پسکو بگینز)

هابیتی از شایر که پس از ازدواج با پسکو بگینز ، پسر  پولو به خانواده‌ی بگینز پیوست. پسکو و گیلی پس از تولد فرزندانشان ، پنتو ، پورتو و  پئونی  به یک خانواده‌ی پر جمعیت تبدیل شدند. اگرچه هیچ کدام از اولادشان نقش مهمی در جنگ حلقه ایفا نکردند.

به نظر می رسد پسکو همسر گیلی در زمان جشن تولد بیلبو زنده نبوده. اما گیلی خودش (که در آن زمان تقریبا ۱۰۰ ساله بوده است) در میان آنهایی بود که ناپدید شدن بیلبو را به چشم دیدند.

درباره اله سار