ک

کلاهخود هراس (معنای نام مستعار تورین، گورتول)

ترجمه‌ی گورتول، نامی که تورین، وقتی که با به‌لگ کماندار در مغاره‌های آمون رود زندگی می‌کرد. نام مذکور از کلاهخود اژدهای دور-لومین می‌آید، از هنگامی که تورین همراه به‌لگ ارک‌ها را شکار می‌کرد. شهرت کلاهخود وی و کمان به‌لگ، مدتی، بدان منطقه نام دور-کیوآرتول، سرزمین کمان و کلاهخود داده بود.

به دلیل همین شهرت،کلاهخود قدرتمند هادور، مایه‌ی تباهی تورین شد. با وجود نام مستعارش، مورگوت به واسطه‌ی کلاهخود توانست مکان تورین را بیابد. به واسطه‌ی خیانت میم، تورین به دست اُرک‌ها گرفتار شد و او را به سمت آنگ‌باند بردند.

کوه دولمد (قله‌ی مرکزی کوهستان آبی)

یکی از بزرگ‌ترین کوهستان‌های ارد لویین در مرزهای شرقی بله‌ریاند که وسط رشته‌ کوه نزدیک شهرهای دورفیِ نوگرود و بله‌گوست قرار دارد.

نکته:

۱-در حالی که بیشتر بله‌ریاند در جنگ خشم زیر سیلی رفت که در انتهای دوره‌ی اول رخ داد، کوهستان آبی اگرچه شدیداً دچار تغییر شکل شد بر جای ماند. پس شاید دولمد نیز به شکلی بر جا مانده باشد اگرچه در نقشه‌های موجود از زمان پس از سیل، شاهدی بر این امر نیست.

۲-«سرخیس» ترجمه‌ی لفظ به لفظ نام دولمد است و به بارانی که می‌گفتند به کرات بر دامنه‌های کوه می‌بارید اشاره دارد.

کوهستان تاریک (نامی برای کوهستان سیاه‌بیشه)

نام اصلی رشته تپه‌هایی جنگل‌پوش که در سراسر بخش شمالی سبزبیشه‌ی عظیم قرار داشتند و نام آن، ترجمه‌ی الفی امین دوییر است. وقتی که سایه‌ی دور گولدور بر جنگل افتاد نام آن به سیاه‌بیشه تغییر کرد و این رشته تپه‌ها را کوهستان سیاه‌بیشه خواندند.

کوهستان مانوه (قله شاه مهین)

نامی برای تانیکوئتیل، کوه همیشه سفید در میان کوهستان پلوری، که والینور را از شرق محافظت میکند. بر قله آن ایلمارین قرار دارد، تالارهای مانوه شاه مهین و همسرش واردا النتاری. در دامنه های این کوه و در زیر تالارهای مانوه خانه بسیاری از وانیار قرار دارد، که برای برخورداری از نور دو درخت از تیریون به آنجا آمده بودند.