ک

کریسایگریم (سرزمین عقاب‌ها)

قلل بر افراشته در جنوب شهر پنهان گوندولین. در ارتفاعات آن آشیانه توروندور و عقاب‌هایش وجود داشت.

از قله‌های کریسایگریم، عقاب‌ها گاندولین را از خارج از آن، محافظت می‌کردند و بیشتر از یک بار از ارتفاعات غیر قابل دسترس آن خارج شده و در تاریخ سرزمین میانه ایفای نقش کردند. از این کوهستان بود که توروندور، بعد از سقوط فینگولفین برای حمله به مورگوت پایین آمد و پیکر فینگولفین را از چنگال گرگ‌های مورگوت نجات داد.

یادداشت:

  1. سرزمین عقاب‌ها به نظر نمی‌رسد که ترجمه تحت اللفظی باشد. ریشه الفی استفاده شده در کریسایگریم نامشخص است. بطور تحت الفظی به نظر می‌رسد که معنی آن چیزی در حدود «محل دره و قله» است و میدانیم که این منطقه دره‌های عمیق بسیار و پرتگاه‌های بلند داشت.

کریک هالو (روستایی در باک لند شمالی)

روستایی در قسمت شمالی باک لند. این روستا در دو و نیم مایلی شمال شرقی باکلبری و همچنین مشابه این فاصله را با جنوب روستای نیوبوری دارد. قابل توجه است که این روستا به پرچین بزرگ نزدیک است که باک لندی ها برای محافظت از خود در مقابل درختان عجیب و غریب جنگل قدیمی ساخته بودند.
کریک هالو نزدیک به مرز شرقی سرزمین هابیت هاست و این یکی از دلایلی بود که فرودو خانه ای در آنجا برای پوشش راز خروج خود از شایر، خرید. اگرچه فرودو و دوستانش تنها یک شب را در خانه جدید ماندند ولی فردگار بولگر آنجا ماند تا خروج فرودو را مخفی نگه دارد. این حیله و نیرنگ تقریباً خیلی خوب کار کرد، پنج روز بعد از خروج فرودو، سه سوار سیاه به خانه حمله کردند اما فردگار توانست زنگ هشدار را به صدا در آورد و سواران از آنجا دور شدند. بعد از آن در همان روز، گندالف در جستجوی فرودو به کریک هالو وارد شد اما متوجه شد که فرودو خانه جدید را ترک کرده است.
وقتی که مسافران از سرزمین‌های جنوبی برگشتند خانه کریک هالو فراموش نشده بود. آن‌ها زمانی را برای استراحت قبل از عزیمت به شایر در نظر گرفتند اما خراب کاری‌های شارکی به این برنامه پایان داد. بعد از نابودی شارکی، فرودو بگینز یکبار دیگر مالک بگ اند شد. همچنین توسط مالک آن، خانه کریک هالو بین مری برندی باک و پیپین توک تقسیم شد.
یادداشت ها:

  1. نام کریک هالو ممکن است تحت تأثیر نام‌های انگلیسی روستاها و شهرهای آغاز شده با کریک باشد. این ها از کلمات سلتیک (با در نظر گرفتن سنت نامگذاری سلتیک برندی باک ها) گرفته شده اند و به احتمال زیاد ریشه آن کروگ (crúg) است که به معنی پشته یا تپه است (ما می دانیم که کریک هالو در منطقه ای تپه ای واقع شده است.)
  2. مؤکدا، متن ارباب حلقه‌ها می‌گوید که تنها مری و پیپین برای مدتی در کریک هالو زندگی می‌کرده‌اند (بازگشت پادشاه، جلد ۹، بندرگاه های خاکستری). ولی این مطلقاً نمی‌گوید که آن‌ها خانه‌ی قدیمی فرودو را اشغال کردند اما در متن این بطور ضمنی تأیید می‌شود.

کرام (جیره سفر مردان شمالی)

ماده بیسکویت مانند ساخته شده توسط مردان شهردریاچه و دیل، که آن‌ها را با دورف های اره بور تقسیم کردند. گفته می‌شد که کرام مغذی بود و به عنوان جیره در سفرهای طولانی استفاده می‌شد به عنوان مثال توسط بیلبو و دورف ها در آخرین مراحل تلاش آن‌ها (برای رسیدن به گنجینه اجدادی).

کرام از آرد یا غذای به سختی فشرده درست می‌شد (در واقع، نام کرام از کلمه ای الفی به معنی فشرده گرفته شده است). کرام اولیه بدون طعم و مزه بود که کسی رغبت به خوردن آن نداشت اما بعضی وقت ها چیزهای مثل شیر یا عسل برای کمی خوش طعم کردن به آن اضافه میشد.

کورومو (اسم کوئنیایی سارومان)

یک مایا از مردمان آئوله سازنده. نام کورومو به مهارت سارومان در ساختن بر می‌گردد و به نظر می‌رسد که نزد استادش جایگاه ویژه ای داشته است هنگامی که والار تصمیم به فرستادن فرستادگانی به سرزمین میانه گرفتند آئوله کرومو رو برای این وظیفه انتخاب کرد و او اولین عضو بود. یاوانا، همسر آئوله، درخواست کرد که او یکی دیگر از مایار را برای عبور از دریای بزرگ با خود همراه کند: آیوندیل دوست پرندگان.

سه نفر دیگر هم انتخاب شدند و در سرزمین میانه، این فرستادگان از غرب با نام پنج جادوگر شناخته شدند.

کورومو به عنوان اولین نفر به سرزمین میانه وارد شد و نام جدیدی در زبان سیندارین گرفت: کورونیر (ماهر، حیله گر) که در زبان مشترک سارومان نام گرفت. او در نهایت از راهی که در آن قرار گرفته بود برای جستجوی قدرت برای خودش در سرزمین میانه رویگردان شد. وقتی بدن او نابود شد والار روح او را مورد پذیرش قرار ندادند و او هیچ وقت به غرب که از آن آمده بود بر نگشت.

کوتالیون (لقب بلگ اهل دوریات)

لقب بلگ که از نام سینداری کو-تالیون مشتق شده است به معنای «کمانگیر». از هر دو شکل سینداری و ترجمه اش برای خطاب کردن او استفاده میشد.