آخرین مقالات فرهنگنامه

ک

کمانگیر (بارد اژدهاافکن)

لقبی که به بارد از اهالی شهر دریاچه و سپس به فرمانروای دیل داده شد. بارد به خاطر تیراندازی به اژدهای اسماگ مشهور شد.

ادامه مطلب »

کتاب مزربول (سرگذشت بالین در موریا)

منظور سرگذشت‌نامه بازگشت بالین به موریا در سال ۲۹۸۹ از دوران سوم همراه با گروهی از دورف‌های قوم ریش‌دراز است. او ماجرای نبرد با اورک‌های بالین را که در تالارهای خزد-دوم منزل کرده بودند و نهایتاً در نبرد فاتح شدند را به تفصیل شرح داده است. آنها در تالار بیست و یکم بالای دروازه شرقی مستقر شده بودند و بالین ...

ادامه مطلب »

کوهستان آبی (رشته‌کوه‌های شمال غربی سرزمین میانه)

کوهستان آبی یا ارد لوین نام رشته کوهی است که در دوران اول مرز شرقی سرزمین بلریاند را تشکیل داده بود که شهرهای مهم دورف‌ها به نام‌های نوگرود و بله‌گوست در آنجا بود.

ادامه مطلب »

کتاب سرخ سرحد غربی (منبع افسانه‌ای قصه‌های تالکین)

کتابی که در اصل شرح حال سفر بیل‌بو به اره‌بور بود که بیل‌بو بعدها ترجمه‌های الفی خود را در آن گنجاند. همچنین شرح وقایع نبرد حلقه به قلم فرودو و چند صفحۀ آخر به دست سم‌وایز در آن نگاشته شده بود.

ادامه مطلب »