ک

کارمه (هنر الف ها)

اوج هنر الف ها ، که قدرت این را دارند که وقایعی از داستان ها و آواز ها در طول زندگی خلق کنند به طوری که این وقایع قابل رویت برای مخاطبان آن هنرمند باشند . تصوری که به این شکل خلق می شود ، به اسم اولوس شناخته می شود ؛ که میتوان آن را “رویا” یا “وهم” معنی کرد.

کره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)

پرندگان سیاه بزرگی از نژاد کلاغ که بومی سرزمین های جنوبی کوهستان مه آلود بودند.(دون لند در غرب و فنگورن در شرق) به نظر می رسد این پرندگان دارای سطحی از هوشمندی بودند و در دوران جنگ حلقه توسط سارومان به عنوان جاسوس به خدمت گرفته می شدند.

کوتار (جد خاندان کاتن)

قدیمی ترین عضو شناخته شده خاندان کاتن، اگرچه این نام خانوادگی تا زمان زندگی نوه او هولمن کاتن استفاده نمی شد. کوتار در سال ۱۲۲۰ از تقویم شایر به دنیا آمد یعنی در حدود دو قرن قبل از جنگ حلقه. او دو پسر به نام های کارل و کوتمن داشت. کوتمن بارز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و مسبب رابطه ای طولانی میان نسل کوتار و هولمن گردید.

کوتمن (پدربزرگ کاتن کشاورز)

پسر کوتار و جد کاتن های بای واتر. ظاهرا کوتمن هابیت ثروتمندی نبوده چرا که نام او به معنای ساکن کلبه است و این بدان معنا ست که او در سوراخ هابیتی کوچکی زندگی می کرده است. او با رز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و پسر او که او نیز هولمن نام داشت، اولین هابیتی بود که از نام خانوادگی کاتن استفاده کرد.