آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - کوبنده (نام اورک‌ها برای گلامدرینگ)

کوبنده (نام اورک‌ها برای گلامدرینگ)

این نام توسط اورک‌ها در مورد گلامدرینگ به کار می‌رفت. در واقع نام شمشیر تورگون بود که بعدا توسط گندالف حمل می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...