آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - کوبنده (نام اورک‌ها برای گلامدرینگ)

کوبنده (نام اورک‌ها برای گلامدرینگ)

این نام توسط اورک‌ها در مورد گلامدرینگ به کار می‌رفت. در واقع نام شمشیر تورگون بود که بعدا توسط گندالف حمل می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...