ک

کوئنتا سیلماریلیون (تاریخچه سیلماریلها)

عهد: تاریخ اجزای اصلی آن به دوره اول و احتمالا پیش از آن باز می گردد، در فاصله میان ۳۰۰۳ د.ا. تا ۳۰۲۱ د.ا. شرح کاملی از آن جمع آوری شد.
منشاء: توسط بیلبو بگینز از نوشته های باستانی نویسندگان مختلف، جمع آوری شد
معنی: تاریخچه سیلماریلها
نام های دیگر: سیلماریلیون

تاریخچه سیلماریلها، نام کامل مجموعه ای از افسانه ها و داستانهاست که معمولا فقط سیلماریلیون خوانده می شود.

کوئندی (آنانی که با صدا سخن می گویند)

آنهایی که با اصوات سخن می گویند نامی بود که الفها به نوع خود دادند، آنگاه که هنوز در کوئی وینن ساکن بودند.

کوئله (فصل پاییز)

کلمه کوئنیایی مورد استفاده برای پاییز، همچنین به آن لاسه-لانتا هم می گویند که شامل ۵۴ روز مابین ۸ اکتبر و ۳۰ نوامبر در تقویم مدرن است. در سینداری به آن فرینت می گویند.

کوهستان مقدس تانیکوئتیل (اقامتگاه مانوه و واردا)

بر مرزهای سرزمین مقدس والینور کوهی قرار داشت که آنرا بلندترین کوه جهان قلمداد کرده و تانیکوئتیل یا اویولوسه می نامیدند. بر فراز قله آن تالارهای مانوه و واردا قرار داشتند.

کوهستان مقدس منلتارما (ستون آسمان)

در قسمتهای مرکزی جزیره النا که پادشاهی نومه نور در آن بنا نهاده شده بود، کوهی به نام منلتارما وجود داشت که خود نومه نوریها به آن ستون آسمان می گفتند و هر سال سه بار برای شکرگزاری از ارو بر بالای قله آن جشنی بر پا می نمودند.