خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارن-دوم (دژ کوهستانی آنگمار)

کارن-دوم (دژ کوهستانی آنگمار)

قله‌ای در منتهی الیه شمالی کوهستان مه آلود، محل پایتخت باستانی پادشاه جادو پیشه آنگمار.

درباره 3DMahdi