خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارل «نیبز» کاتن (جوانترین فرزند تام کاتن)

کارل «نیبز» کاتن (جوانترین فرزند تام کاتن)

پنجمین فرزند از پنج فرزند تولمان کاتن که سم وایز گمجی در دوران بچگی با او در برکه بای واتر بازی می‌کرد. در زمان پاکسازی شایر او تنها سی سال داشت (که در میان هابیت‌هایی که در سن ۳۳ سالگی به بلوغ می‌رسند هابیت جوانی محسوب می‌شد) زمانی که پدر و برادرانش به جنگ مردان شارکی رفته بودند، او ماند تا مراقب مادر و خواهرش باشد. پس از جنگ حلقه او برادر زن سم وایز گمجی شد زمانی که سم با همان خواهری که او در طول نبرد بای واتر مراقبش بود (رزی کاتن) ازدواج کرد.

درباره 3DMahdi