خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - رودخانه کله‌برانت (نام الفی رودخانه سیلورلود)

رودخانه کله‌برانت (نام الفی رودخانه سیلورلود)

رودخانه ای که با نام سیلورلود(رگه نقره ای) نیز شناخته می‌شد و از سمت جنوب شرقی دره ناندوهیریون خارج می‌شد و پس از عبور از سرزمین لورین به رود بزرگ آندوین می‌پیوست.

درباره 3DMahdi