پ

پدر اژدهایان (عنوان گلائرونگ زرین)

تاریخ : ۲۶۵ ( دوران ۱ ) تا ۴۹۸ ( دوران ۱ )

لقب داده شده به : گلائرونگ طلایی

لقبی که به گلائرونگ، اولین اژدهایان داده شده بود.

این که آیا واقعاً او پدر اژدهایان بوده، مانند دورین که پدر تمام دورف‌ها بود، معلوم نیست و اصلیت نژاد اژدهایان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند که در میان اژدهایان تفاوت‌هایی نیز بوده مثلاً گلائرونگ بال نداشته در حالی که بسیاری از اژدهایان بعد او دارای بال بودند.

پستی‌های دور (سرزمین غربی شایر)

زمین های پستی که در سرحدات غربی شایر واقع بود و به طول ۱۲۰ مایل در غرب تا پل برندی واین کشیده شده بود . از وضعیت جغرافیایی آن اطلاعات زیادی در دسترس نیست غیر از شهری به نام گرین هولم که در آنجا ساخته شده . اینجا همان جایی است که فسترد از گرین هولم ، اولین والی سرحدات غربی که از این سرزمین تا تپه های برج ادامه دارد ، از آن آمده است .

پل دورین (پل خزد-دوم)

«ورطه‌ای که پل دورین را بر آن بسته‌اند عمیق است و هیچ‌کس آن را اندازه نگرفته.»

نقل قول از گیملی، دو برج، جلد ۵، سوار سفید

نام دیگری برای پل دفاعی که پل خزد-دوم نیز خوانده می‌شد. در تالار دومِ موریا، دورف‌ها روی پرتگاه بی‌انتهای آن سو پل باریک و خطرناکی به طول پنجاه پا ساخته بودند. دشمنان متجاوز مجبور بودند یک به یک از روی این پل بگذرند که خود در مقابل هر دفاعی که در تالار بود عملی پر مخاطره به شمار می‌رفت. پل، زمان مقابله‌ی گندالف با بالروگ که بلای جان دورین خوانده می‌شد، در ۱۵ ژانویه‌ی سال ۳۰۱۹ دوره‌ی سوم خراب شد.

باید توجه داشت که دورینی که پل به نام او بود با اطمینان قریب به یقین همان دورینی نیست که بالروگ را بلای جان او می‌خواندند. گرچه نمی‌توان از زمان ساخت آن اطمینان داشت، نشانه‌های ضمنی وجوددارد که به ساخت پل در اولین روزهای خزد-دوم اشاره می‌کنند. شاید خود دورینِ بی‌مرگ،پایه‌گذار شهر دورف‌ها پل را ساخته باشد. ولی «بلای جان دورین» به دورین ششم، نواده‌ی نگون‌بخت وی اشاره دارد که در شمار اولین کشته‌شدگان بیداری بالروگ بود.

پله‌ی دیم‌ریل (گذرگاهی که به دیم‌ریل دیل می‌رسید)

نامی که به بخش جنوب شرقی گذرگاه شاخ‌سرخ داده بودند. مسیری بود که پایین می‌رفت و به ناندوهیریون، دیم‌ریل دیل می‌رسید. آن را به دلیل زنجیره‌ای از آبشارها که به دریاچه‌ی خلد-زارام می‌رسید پله‌ی دیم‌ریل می‌خواندند.