پ

پینات گلین (تپه‌های سرسبز غرب گوندور)

منطقه‌ی مرتفعی در منتهی الهیه غربی گوندور که از غرب، به رود لفنویی و از شرق به مورتوند ختم می‌شد. پینات گلین، پشت ساحل طویلی به نام انفالاس یا لنگ‌استرند قرار دارد. نام آن را به «تپه‌های سبز» ترجمه کرده‌اند (ولی نباید آن را با تپه‌های سبزی که در سراسر شایر هستند و از شمال پینات گلین فاصله دارند اشتباه گرفت.) در زمان جنگ حلقه، ارباب این منطقه، هیرلویین عادل بود. او سیصد تن از سربازانش را برای دفاع از میناس تیریت فرستاد که همگی سبزپوش بودند، که گویا در تپه‌های پینات گلین مرسوم بود. هیرلویین هرگز به خانه، به تپه‌های سبز بازنگشت. در نبرد میدان‌های پله‌نور کشته شد.

پین‌کاپ (دهکده‌ای در فاردینگ جنوبی شایر)

دهکده‌ی کوچکی در شایر. در کنج شمالی فاردینگ جنوبی، چند مایل پایین‌تر از سنگ سه فاردینگ، در بخش مرتفع شایر که با نام سرزمین گرین هیل می‌شناختند قرار داشت. از قرار معلوم در شیب جنوبی تپه‌های سبز ساخته شده بود و تنها یک راه به آن می‌رسید که ظاهراً از محل اسکان بزرگ‌تر، از لانگ‌باتوم به جنوب راه داشت. خاستگاه نام پین‌کاپ ناشناخته است. به ظن قوی، از (pín cuppe) در انگلیسی قدیمی آمده که به معنی دره‌ی کاج است ولی هیچ اطمینان خاطری از این حدس نیست. «تپه‌ی کاج» هم احتمال دیگری است گرچه به سادگی با این واقعیت که تنها نقشه‌ی شناخته شده از پین‌کاپ، آن را زیر تپه‌های سبز نشان می‌دهد. حدس غریب‌تر این است که نام آن ممکن است با پرنده‌ی رنگارنگی که به آن سهره‌ی جنگلی می‌گویند، پرنده‌ای که انگلو-ساکسن‌ها پینکا (pinca) می‌نامند در ارتباط باشد.

پروینکا توک (خواهر بزرگ پره‌گرین توک)

سومین فرزند که کوچک‌ترین دختر تاین پالادین توک دوم و اگلانتین بانکس بود. پروینکا پنج سال از برادر کوچکترش، پره‌گرین توکِ گروه حلقه، بزرگ‌تر بود. در مورد زندگی پروینکا هیچ نمی‌دانیم جز آن که در مهمانی خداحافظی بیل‌بو در سال ۳۰۰۱ دوره‌ی سوم شرکت کرده بود. آن زمان می‌بایست شانزده ساله بوده باشد.