آخرین مقالات فرهنگنامه

پدران آدمیان

لقبی برای آدمیان اولیه که در دوران اول زندگی می‌کردند، به کار می رود. به خصوص برای آدمیانی که به سه خاندان اداین تعلق داشتند و همراه الف‌ها در جنگ‌های بلریاند جنگیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...