آخرین مقالات فرهنگنامه

پ

پروانه

جاییکه رود ناروگ به بندر گاه سیریون می‌ریخت دره‌ای وجود داشت که پوشیده از درختان بید بن بود و به آنجا سرزمین بیدبن‌ها ویا به زبان الفی نان تاترن می‌گفتند. به روایت افسانه داستان‌های گمشده آنجا مکانی بود که انواع پروانه‌ها به دنیا آمدند و در طول دوران اول مشترکاً در آنجا باقی ماندند. در داستان‌های مشهورتر تالکین گرچه نامی ...

ادامه مطلب »

پل خزد-دوم (راه ورودی به تالار دوّم)

پل باریکی بر روی شکاف (بین صخره‌ها) حول و حوش دروازه شرقی شهر دورف‌ها، که بخشی از استحکامات خزد-دوم باستانی محسوب می‌شد و اغلب به خاطر محلی که گندالف و بلای جان دورین با یکدیگر به پیکار پرداختند مشهور می‌باشد. نام دیگر این پل، پل دورین است.

ادامه مطلب »

پل برندی‌واین (جایی که جاده شرقی رود برندی‌واین را قطع می‌کرد)

پلی در جاده شرقی که رود برندی‌واین را قطع می‌کرد و مرز شرقی شایر را مشخص می‌ساخت. در اصل این پل را قوس‌های سنگی می‌نامیدند.

ادامه مطلب »

پیشگویی دوم ماندوس (پیشگویی بازسازی جهان)

دومین پیشگویی از پیشگویی‌های بزرگ ماندوس. پیشگویی اول او در مورد بازگشت ملکور به آردا و نابودی خورشید و ماه و شکست او در نبرد نهایی توسط تولکاس و دوباره ساختن سیلماریل ها و ساختن دوبارۀ دو درخت در والینور و پاشش نور آنها در آرداست. اما پیشگویی دوم که تالکین توضیح زیادی از آن نداده شبیه به ترانه‌ها و ...

ادامه مطلب »