پ

پادشاهی کوهستان (قلمروی دورفی اره‌بور)

نامی که گاه برای اره‌بور، تنهاکوه در شمال شرقی سیاه‌بیشه استفاده ‌می‌شود.پس از سقوط خزد-دوم، زمانی که تراین اول بسیاری از بازماندگان «بلای جان دورین» را از کوه‌های مه‌آلود به بیرون هدایت کرد، این مکان برای اولین بار به مقر پادشاهان دورف‌های ریش دراز تبدیل شد. آنها راه خود را به تنهاکوه، یک قلۀ بلند شمالی پیدا کردند و در ...

ادامه مطلب »

پشتۀ الندیل (مزار الندیل در هالیفیرین)

گورپشتۀ الندیل، پدر ایسیلدور و آناریون، و نخستین فرمانروای آرنور و گوندور. بر فراز تپه‌ای قرار دارد که بعدها هالیفیراین نام گرفت. در دلِ جنگل فایرین که هنگام خاکسپاری او در مرکز پادشاهی گوندور جنوبی جای داشت. پشتۀ الندیل مخفی باقی ماند. مکان مقدسی در دامنۀ تپه. ترسی آمیخته با احترام را در جنگل پیرامون برمی‌انگیخت، چنان که حتی رهگذران ...

ادامه مطلب »

پشته‌های ماندبورگ (گورهای جنگ میناس تی‌‎ریت)

«گورهای جنگ میناس تی‌ریت، در پشته‌های ماندبورگ زیر خاک آرمیده‌اند، با همرزمان خویش، بلندپایگان گوندور.» بازگشت شاه، فصل ۶، نبرد دشت‌های په‌له‌نور گورپشته‌های ماندبورگ برای کسانی ساخته شد که هنگام نبرد دشت‌های په‌له‌نور در دفاع از میناس تی‌ریت جان باخته بودند. میناس تی‌ریت در زبان روهیر‌یم‌ ماندبورگ نامیده می‌شد (برگرفته از ماندبئورگ در انگلیسی قدیمی: حفاظ-تپه) و بنابراین گورها در ...

ادامه مطلب »

پشتۀ دوشیزۀ الف (مزار فین‌دویلاس)

پس از تاراج نارگوتروند، اورک‌های پیروز اسیران خود را به سمت شمال هدایت کردند. فین‌دویلاس، دختر اورودرت در میان بندیان بود. اورک‌ها تا گذر تی‌گلین در سرحدات بره‌تیل پیش رفتند تا آن که گروهی از مردمان هالت (هالادین) مانع عبور آنان شدند و اورک‌ها پیش از شکست، برای جلوگیری از نجات یافتن اسیران، ظالمانه آنان را قتل عام کردند. مردم ...

ادامه مطلب »