پ

پنگولود

در باب پنگولود گفته می‌شود بعد از فئانور و رومیل بزرگترین زبان‌شناس و تاریخدان نولدور بود.

او که حاصل ازدواج بین سیندار و نولدور بود، در نوراست متولد شد و بعدا همراه تورگون به گوندولین آمد و در شهر پنهان ساکن شد. بعد از سقوط گوندولین به سیریون رفت و در آنجا سرگذشت بلریاند را نوشت و سرگذشت والینور نوشته‌ی رومیل را تصحیح کرد. در سیریون تا میتوانست نوشته‌های کرتی و اطلاعات بازماندگان دوریات را ترجمه و منتقل کرد.

در لیندون ساکن شد و دونه‌داین توانستند از آثارش نسخه‌هایی تهیه کنند. در دوران دوم به گیل‌گالاد خدمت کرد و از معدود الف‌هایی بود که به خزد‌-دوم رفت و خوزدول، زبان دورف‌ها را فرا گرفت.

پس از نبرد الف‌ها و سائورون و سقوط اره‌گیون به جزیره تول‌اره‌سئا رفت وآنجا ساکن شد. او آخرین زبان‌شناس و تاریخ‌دان نولدور بود که سرزمین میانه را ترک گفت.

پس از یول (اولین ماه در تقویم شایر)

در تقویم شایر اولین روز سال در دومین روز یول شروع می شود. ( و همیشه به روزی که با نام “sterday” شناخته می شود منتهی می شود.) که این روز را اولین ماه سال در تقویم ادامه می دهد، دوره ی سی روزه ای که به دلیل گفته شده، پس از یول نامیده می شود. در تقویم امروزی میلادی تقریبا از نیمه زمستان ( مخصوصا از ۲۳ دسامبر) تا ۲۱ ژانویه را شامل می شود. به نظر می رسد که نام پس از یول فقط در تقویم شایر استفاده شده، در بری و حتی در قسمت های شرق شایر، ماه اول سال را “فرری” می نامند. در تقویم انسان ها ماه اول سال ناروینه یا ناروین نام دارد.

پس از لایت (ماه بعد از نیمه تابستان)

هفتمین ماه در تقویم شایر، که همان طور که از اسمش بر می آید، بعد از روزهای جشن نیمه تابستان در لایت فرا می رسد. و تقریبا برابر است با جولای امروزی. این ماه در حقیقت از ۲۴ام ژوئن تا ۲۳ام جولای در تقویم میلادی را شامل می شود.

پادشاه گوندور و آرنور (عنوانی که به آراگورن نسبت داده می شد)

بالاترین عنوان پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه که گاهی به شکل “پادشاه هر دو قلمرو گوندور و آرنور” دیده می شود که به فرمانروای سرزمین های دونه داین در شمال و جنوب گفته می شود.
تالکین فقط از این عنوان برای اشاره به آراگورن استفاده کرده، بعد از اینکه او پادشاه قلمرو های از نو متحد شده ی گوندور و آرنور شد، و احتمالا این عنوان به وارث او، الداریون و نوادگان او هم داده شد. احتمالا این عنوان به نیاکان دور آراگورن، الندیل و ایسیلدور، هم اطلاق می شد، که هر دو بر قلمروهای گوندور و آرنور فرمانروایی می کردند، ولی هیچ سندی مبنی بر اینکه این دو پادشاه از این عنوان استفاده می کردند موجود نیست.

پادشاه لورین (عنوان آمروت و اجدادش)

عنوان باستانی فرمانروایان سرزمین لورین، که آمروت آخرین آنها بود
آمدیر یا مالگالاد (حکومت تا سال ۳۴۳۴ دوران سوم)
اولین پادشاه لورین که در تاریخ نامی از آن برده شده، آمدیر است،که به مالگالاد هم مشهور بود۲. معلوم نیست که آیا پادشاهی قبل از او بر این سرزمین حکومت می کرده یا نه، و تنها چیزی که مشخص است، این است که این پادشاه در دوران دوم حکومت می کرده و در نبرد آخرین اتحاد در داگورلد جنگیده و کشته شده است.
آمروت ( ۱۹۸۸ سال حکومت از سال ۳۴۳۴ دوران دوم تا ۱۹۸۱ دوران سوم )
آمروت جانشین پدرش شد و در طی دو هزاره ی اول دوران سوم، بر لورین حکومت کرد. و او بود که استفاده از تلاین ها را مرسوم ساخت تا الف ها از آنها به عنوان سکونت گاهی میان درختان استفاده کنند. وقتی که بالروگ در نزدیکی آنها، خزد دوم، بیدار شد، الف های بسیاری از لورین مهاجرت کردند. آمروت به دنبال معشوقه اش، نیمرودل، به جنوب رهسپار شد ولی نیمرودل در دریا غرق شد. آمروت آخرین پادشاهی بود که بر لورین فرمانروایی می کرد. بعد از او، کله بورن و گالادریل کنترل آن سرزمین را در دست گرفتند، ولی خود را شاه نمی نامیدند و هر یک به ترتیب ارباب و بانوی آنجا نامیده می شدند.

نکات:
۱- این که اولین پادشاه لورین چه کسی بود، معلوم نیست. ولی آنچه مشخص است، این است که آمروت از نسل الف های سیندار است. می دانیم که بسیاری از سیندار بعد از پایان دوران اول مجبور به ترک لیندون شدند و احتمالا بعضی از آنها دست به تاسیس قلمرو هایی زدند. با اینکه صریحا از لورین به عنوان یکی از این قلمرو ها یاد نشده، خاستگاه سینداری آمروت به شدت این فرضیه را تقویت می کند. اگر این فرضیه درست باشد، معلوم می شود که پدر آمروت، آمدیر (یا مالگالاد)، اولین پادشاه بوده؛ و قلمرو اش را تقریبا مدتی بعد از آغاز دوران دوم تاسیس کرده.
۲- هر دو نام آمدیر و مالگالاد در نسخه های مختلف تاریخ لورین حضور دارند، و احتمالا هر کدام از این نام ها به فرد متفاوتی اشاره دارند. با این حال، در تمام این نسخه های مختلف، آمدیر و مالگالاد هر دو به یک سرنوشت در نبرد داگورلد دچار می شوند. همینطور می توان تصور کرد که هر دو، نامی برای یک نفر بوده، همانطور که ارینیون و گیل-گالاد هر دو نام یک نفر بوده.