آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - پل برندی‌واین (جایی که جاده شرقی رود برندی‌واین را قطع می‌کرد)

پل برندی‌واین (جایی که جاده شرقی رود برندی‌واین را قطع می‌کرد)

پلی در جاده شرقی که رود برندی‌واین را قطع می‌کرد و مرز شرقی شایر را مشخص می‌ساخت. در اصل این پل را قوس‌های سنگی می‌نامیدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...