آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - پل برندی‌واین (جایی که جاده شرقی رود برندی‌واین را قطع می‌کرد)

پل برندی‌واین (جایی که جاده شرقی رود برندی‌واین را قطع می‌کرد)

پلی در جاده شرقی که رود برندی‌واین را قطع می‌کرد و مرز شرقی شایر را مشخص می‌ساخت. در اصل این پل را قوس‌های سنگی می‌نامیدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...