و

وانا (از ملکه های رده پایین والار)

عهد: نامیرا؛ در هنگام ساخته شدن آردا وارد آن شد
مکان: در آمان، به همراه والار دیگر
نژاد: آینور
شاخه: والار (والیر)
خانواده: خواهر یاوانا، همسر اورومه
تلفظ: va’na
معنی: از ریشه الفی به معنی “زیبایی”
لقب: همیشه جوان

وانا یکی از ملکه های والار، خواهر یاوانا و همسر اورومه است. گفته شده که با عبور او گلها باز شده و پرنده ها شروع به خواندن میکنند.

والمار (شهر والار)

شهر ناقوسها در شرق آمان، محل زندگی بیشتر والار بود. دو درخت والینور نیز در نزدیکی این شهر و بر فراز تپه ازلوهار روییده بودند.

والینوری (زبان الفهای والینور)

والینوری، نام دیگر زبان کوئنیا است. زبان آن دسته از الدار که در والینور می زیستند.

والینور (سرزمین قدرتها)

پس از ویرانی آلمارن، اولین مقر والار در آردا، آنها در جزیره آمان در منتهی الیه غرب قلمرو والینور را پایه گذاری کردند. در ابتدا به عنوان قسمتی از جهان، از سرزمین میانه و به وسیله کشتی میشد به آمان و والینور دسترسی پیدا کرد. پس از شورش شاه آر-فارازون زرین نومه نوری در ۳۳۱۹ د.د. والینور و سرزمین آمان از مدارات جهان برچیده شدند و تنها الفها میتوانستند از طریق راه مستقیمی که برای آنان باز نگاه داشته شده بود به آن راه یابند. این کلمه به معنی سرزمین والار است.