آخرین مقالات فرهنگنامه

والمار (شهر والار)

شهر ناقوسها در شرق آمان، محل زندگی بیشتر والار بود. دو درخت والینور نیز در نزدیکی این شهر و بر فراز تپه ازلوهار روییده بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...