آخرین مقالات فرهنگنامه

V

وورونوه، لقب ماردیل (لقبی برای نخستین کارگزار حکمران گوندور)

وورونوه لقب و کنیه ماردیل، نخستین کارگزار حکمران گوندور بود و گفته شده که به معنای ثابت قدم می باشد.

ادامه مطلب »

وورونوه، الفی از اهالی گوندولین (راهنمای تور)

عهد: در فاصله سالهای ۴۷۲ د.ا. و ۴۹۵ د.ا. اخباری از وی موجود است نژاد: الفها شاخه: نولدور تلفظ: voro’nweh معنی: ثابت قدم فرهنگ: گوندولیندریم لقب: آرانویون وورونوه یکی از الفهای دریانورد گوندولین بود که توسط تورگان مامور شد تا به دنبال راهی برای رسیدن به آمان قدسی بگردد و از والار برای جنگ با مورگوت یاری بجوید. ماموریت وی ...

ادامه مطلب »

ووروندیل (نخستین کارگزار گوندور که این مقام را به ارث برد)

ووروندیل یکی از سه کارگزاری بود که در خدمت شاه آرنیل دوم، پادشاه گوندور بودند. به عنوان اولین کسی که مقام کارگزاری را از پدرش به ارث برد، ووروندیل نقشی مهم در تاریخ گوندور ایفا کرد. ووروندیل پسر پلندور بود، کارگزاری که فرمانروایی گوندور را در بحران پس از کشته شدن شاه اوندوهر در دست گرفت و پس از مرگش ...

ادامه مطلب »

پوچی (خلأ فرای مرزهای جهان)

این واژه توسط تالکین بارها و بارها استفاده شده است و به نظر می آید که منظور از آن قسمتهای خالی و غیرمسکون جهان باشد. اگر بخواهیم موشکافانه برخورد کنیم، واژه پوچی به معنی قسمتهای خارج از جهان است، اما چنین برمی آید که تالارهای بی زمان ایلوواتار قسمتی از پوچی باشند. پس از شکست در نبرد خشم، ملکور به ...

ادامه مطلب »