V

وورونوه، لقب ماردیل (لقبی برای نخستین کارگزار حکمران گوندور)

وورونوه لقب و کنیه ماردیل، نخستین کارگزار حکمران گوندور بود و گفته شده که به معنای ثابت قدم می باشد.

وورونوه، الفی از اهالی گوندولین (راهنمای تور)

عهد: در فاصله سالهای ۴۷۲ د.ا. و ۴۹۵ د.ا. اخباری از وی موجود است
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
تلفظ: voro’nweh
معنی: ثابت قدم
فرهنگ: گوندولیندریم
لقب: آرانویون

وورونوه یکی از الفهای دریانورد گوندولین بود که توسط تورگان مامور شد تا به دنبال راهی برای رسیدن به آمان قدسی بگردد و از والار برای جنگ با مورگوت یاری بجوید. ماموریت وی با شکست مواجه شد و آب دریا او را به سواحل نوراست انداخت که در آنجا او با تور مواجه شد و او را به عنوان پیام آور اولمو به گوندولین هدایت کرد.

ووروندیل (نخستین کارگزار گوندور که این مقام را به ارث برد)

ووروندیل یکی از سه کارگزاری بود که در خدمت شاه آرنیل دوم، پادشاه گوندور بودند. به عنوان اولین کسی که مقام کارگزاری را از پدرش به ارث برد، ووروندیل نقشی مهم در تاریخ گوندور ایفا کرد. ووروندیل پسر پلندور بود، کارگزاری که فرمانروایی گوندور را در بحران پس از کشته شدن شاه اوندوهر در دست گرفت و پس از مرگش نیز، جایگاه او به عنوان مشاور شاه به پسرش ووروندیل واگذار شد. دوران کارگزاری ووروندیل، دورانی پر از جنگ و ناامنی برای گوندور بود. تنها دو سال از کارگزاری وی می گذشت که اشباح حلقه از موردور خارج شدند و میناس ایتیل را محاصره کردند. دو سال بعد نیز میناس ایتیل سقوط کرد و شهر به همراه پلان تیر واقع در آن به دست دشمن افتاد. تاریخ بیش از آنکه ووروندیل را به خاطر از دست دادن میناس ایتیل به یاد داشته و ملامت نماید، او را به عنوان یک شکارچی بزرگ ستوده است، که گله گاوهای وحشی آراو را در سرزمینهای شرق دوردست در ساحل دریاچه رون شکار کرد. شیپور بزرگی که در داستان ارباب حلقه ها توسط بورومیر حمل میشد، در واقع شیپور شکاری ووروندیل بود که احتمالا به دست خود وی ساخته شده بود. ووروندیل به مدت بیست و یک سال به عنوان کارگزار به شاه آرنیل خدمت کرد و همانگونه که او مقام کارگزاری را به ارث برده بود، پس از مرگش نیز این مقام به ماردیل رسید که بعدها اولین کارگزار حکمران گوندور لقب گرفت و پایه گذار سنت حکمرانی خاندان کارگزاران شد که به مدت نزدیک به هزار سال در گوندور دوام آورد.

ووروندا (کنیه ای برای الندیل)

ووروندا کلمه ای است الفی به معنای “وفادار” که به عنوان لقب و کنیه قهرمان بزرگ “الندیل” به کار میرفت.

پوچی (خلأ فرای مرزهای جهان)

این واژه توسط تالکین بارها و بارها استفاده شده است و به نظر می آید که منظور از آن قسمتهای خالی و غیرمسکون جهان باشد. اگر بخواهیم موشکافانه برخورد کنیم، واژه پوچی به معنی قسمتهای خارج از جهان است، اما چنین برمی آید که تالارهای بی زمان ایلوواتار قسمتی از پوچی باشند. پس از شکست در نبرد خشم، ملکور به پوچی تبعید شد، اما افسانه ها چنین پیشگویی میکنند که وی پیش از پایان جهان به آن باز خواهد گشت.