آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وورونوه، الفی از اهالی گوندولین (راهنمای تور)

وورونوه، الفی از اهالی گوندولین (راهنمای تور)

عهد: در فاصله سالهای ۴۷۲ د.ا. و ۴۹۵ د.ا. اخباری از وی موجود است
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
تلفظ: voro’nweh
معنی: ثابت قدم
فرهنگ: گوندولیندریم
لقب: آرانویون

وورونوه یکی از الفهای دریانورد گوندولین بود که توسط تورگان مامور شد تا به دنبال راهی برای رسیدن به آمان قدسی بگردد و از والار برای جنگ با مورگوت یاری بجوید. ماموریت وی با شکست مواجه شد و آب دریا او را به سواحل نوراست انداخت که در آنجا او با تور مواجه شد و او را به عنوان پیام آور اولمو به گوندولین هدایت کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...