خانه - آرشیو برچسب: Voronwe

آرشیو برچسب: Voronwe

وورونوه، لقب ماردیل (لقبی برای نخستین کارگزار حکمران گوندور)

وورونوه لقب و کنیه ماردیل، نخستین کارگزار حکمران گوندور بود و گفته شده که به معنای ثابت قدم می باشد.

وورونوه، الفی از اهالی گوندولین (راهنمای تور)

عهد: در فاصله سالهای ۴۷۲ د.ا. و ۴۹۵ د.ا. اخباری از وی موجود است
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
تلفظ: voro’nweh
معنی: ثابت قدم
فرهنگ: گوندولیندریم
لقب: آرانویون

وورونوه یکی از الفهای دریانورد گوندولین بود که توسط تورگان مامور شد تا به دنبال راهی برای رسیدن به آمان قدسی بگردد و از والار برای جنگ با مورگوت یاری بجوید. ماموریت وی با شکست مواجه شد و آب دریا او را به سواحل نوراست انداخت که در آنجا او با تور مواجه شد و او را به عنوان پیام آور اولمو به گوندولین هدایت کرد.