آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - ووروندیل (نخستین کارگزار گوندور که این مقام را به ارث برد)

ووروندیل (نخستین کارگزار گوندور که این مقام را به ارث برد)

ووروندیل یکی از سه کارگزاری بود که در خدمت شاه آرنیل دوم، پادشاه گوندور بودند. به عنوان اولین کسی که مقام کارگزاری را از پدرش به ارث برد، ووروندیل نقشی مهم در تاریخ گوندور ایفا کرد. ووروندیل پسر پلندور بود، کارگزاری که فرمانروایی گوندور را در بحران پس از کشته شدن شاه اوندوهر در دست گرفت و پس از مرگش نیز، جایگاه او به عنوان مشاور شاه به پسرش ووروندیل واگذار شد. دوران کارگزاری ووروندیل، دورانی پر از جنگ و ناامنی برای گوندور بود. تنها دو سال از کارگزاری وی می گذشت که اشباح حلقه از موردور خارج شدند و میناس ایتیل را محاصره کردند. دو سال بعد نیز میناس ایتیل سقوط کرد و شهر به همراه پلان تیر واقع در آن به دست دشمن افتاد. تاریخ بیش از آنکه ووروندیل را به خاطر از دست دادن میناس ایتیل به یاد داشته و ملامت نماید، او را به عنوان یک شکارچی بزرگ ستوده است، که گله گاوهای وحشی آراو را در سرزمینهای شرق دوردست در ساحل دریاچه رون شکار کرد. شیپور بزرگی که در داستان ارباب حلقه ها توسط بورومیر حمل میشد، در واقع شیپور شکاری ووروندیل بود که احتمالا به دست خود وی ساخته شده بود. ووروندیل به مدت بیست و یک سال به عنوان کارگزار به شاه آرنیل خدمت کرد و همانگونه که او مقام کارگزاری را به ارث برده بود، پس از مرگش نیز این مقام به ماردیل رسید که بعدها اولین کارگزار حکمران گوندور لقب گرفت و پایه گذار سنت حکمرانی خاندان کارگزاران شد که به مدت نزدیک به هزار سال در گوندور دوام آورد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...